Spelregels 2022/2023

 1. Een team bestaat uit 1 keeper en 5 veldspelers en meerdere wisselspelers.
 2. De doelverdediger moet onderscheidende kleding dragen.
 3. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.
 4. Het is verboden de zaal te betreden met schoenen met zwarte zolen of andere zolen die eveneens strepen achterlaten.
 5. De thuis spelende team is het team dat als eerste genoemd staat bij een wedstrijd.
 6. De uit spelende ploeg begint met de aftrap.
 7. Een wedstrijd wordt aaneengesloten gespeeld. Er wordt niet van speelhelft gewisseld. De speeltijd is 20 minuten.
 8. Er mag onbeperkt en op elk moment worden gewisseld.
 9. Een wisselspeler mag pas het veld betreden als de te wisselen speler het veld heeft verlaten. Een overtreding hierop kan worden bestraft met een directe vrije trap voor de tegenstander.
 10. Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal in te dribbelen, in te passen of in te schieten. In alle gevallen kan er direct gescoord worden door de speler die de hoekschop neemt. De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand.
 11. Bij een uitbal over de zijlijn wordt het spel hervat door in te dribbelen. Passen en/of schieten is niet toegestaan. De tegenstander staat altijd op minimaal 5 meter afstand. Nadat de bal is ingedribbeld kan er worden gescoord door de speler die indribbelt. Het indribbelen dient te worden gedaan vanaf de plaats waar de bal buiten het speelveld is gegaan. De bal moet op de zijlijn worden gelegd. De speler moet bij het nemen van de uitbal wel achter de zijlijn staan.
 12. Komt de bal tegen het plafond dan wordt wordt dit hetzelfde afgehandeld als een uitbal over de zijlijn (zie punt 11). De uitbal wordt genomen vanaf de plaats waar de bal het plafond heeft geraakt. De speler die de bal het laatst heeft geraakt krijgt de uitbal tegen.
 13. Een vrije bal is altijd direct en mag genomen worden door de bal in te dribbelen, in te passen, of te schieten. De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand.
 14. Bij een achterbal of wanneer de keeper de bal met de handen pakt, wordt deze opnieuw in het veld gebracht door de keeper:
  • Bij de JO8 en JO9 mag de keeper de bal in het spel brengen via een onderhandse worp of door de bal in te trappen middels een stuit.
  • Bij de JO10 en JO11 mag de keeper de bal alleen met een onderhandse worp weer in het spel brengen.
 15. Een terugspeelbal op de keeper niet met de handen worden opgepakt.
 16. Er kan niet rechtstreeks gescoord worden uit:
  • De aftrap.
  • Vanuit een vrije trap kan nooit rechtstreeks in eigen doel worden gescoord. Er is dan sprake van een achterbal en moet er hoekschop worden gegeven.
 17. De volgende overtredingen leveren een vrije trap op:
  • zwaar lichamelijk contact
  • gevaarlijk spel
  • sliding veldspeler
  • handsbal
  • onvoldoende afstand nemen bij vrije bal.
 18. Een overtreding binnen de cirkel (6 meter) moet bestraft worden met een strafschop.
 19. In het zaalvoetbal is er wel degelijk sprake van een voordeelregel, namelijk wanneer de partij waartegen de overtreding wordt begaan toch in een kansrijke positie komt, dan mag er voordeel worden gegeven.
 20. Spelers kunnen voor overtredingen worden gestraft met tijdstraffen van 2 minuten of met een veld verwijdering voor de duur van de rest van de wedstrijd. Gestrafte spelers dienen plaats te nemen aan de tafel bij de wedstrijdsecretaris/ordedienst. De laatstgenoemde houdt de tijd bij.
 21. Indien een team te weinig spelers heeft dient men het team aan te vullen met één of meerdere spelers uit een lager ingedeeld team.
 22. Wanneer een team een onrechtmatige speler opstelt en dit wordt geconstateerd, resulteert dit automatisch in een 3-0 verlies voor dit team.

De eindstand in de poule wordt bepaald door het aantal behaalde punten. Bij een gelijk aantal behaalde punten, geldt de volgende regeling:

 • Is dit gelijk dan is het doelsaldo over de gehele competitie beslissend.
 • Is dit ook gelijk, dan is het aantal "voor" gescoorde doelpunten beslissend.
 • Is dit ook gelijk, dan is het resultaat in de onderlinge wedstrijden beslissend.
 • Is dit ook gelijk dan worden er per team 3 strafschoppen genomen.
 • Bij gelijke stand van de strafschoppenreeks wordt er om en om strafschoppen genomen tot er een speler is die de strafschop niet weet te benutten.

Bij terugtrekken van een team worden wel de kosten van de zaalhuur wel doorberekend. Bij niet opkomen voor een wedstrijd verliest men de wedstrijd met 3-0.

In alle reglementair onvoorziene gevallen beslist uitsluitend de toernooicommissie.

Gedragscode

Leiders

 • Coaches/leiders mogen zich tijdens de wedstrijden niet op het speelveld bevinden maar moeten op de bank zitten of in de buurt van de bank staan.
  • Bij overtreding zal er maximaal 2x gewaarschuwd worden en dan zal de betreffende coach verwijderd worden door de ordedienst.
 • De coaches/leiders van de teams moeten er op toezien dat de spelers en wisselspelers niet op toestellen, scheidsrechters stoelen, etc. klimmen.
 • Coaches/leiders die moeten fluiten dienen zich terughoudend op te stellen in het veld naar hun team v.w.b. aanwijzingen. Men dient de coaching bij voorkeur over te laten aan de 2e coach/leider.
 • Bij het niet spelen van een wedstrijd moet de leider toezicht houden op de spelers van zijn/haar team.

Spelbegeleiders

 • Het thuis spelende team moet voor een spelbegeleider zorgen.
 • Voor alle teams geld dat je spelbegeleider bent en geen scheidsrechter.
 • Hoe meer je fluit hoe minder er gevoetbald wordt.
 • Hoe minder je fluit, hoe groter de spelvreugde.
 • Fluit wel hard en duidelijk wanneer er gefloten moet worden.
 • Geef duidelijke instructies.
 • Geef uitleg wanneer nodig.

Extra regels voor weersomstandigheden

Omdat we niet de mogelijkheid hebben om wedstrijden in te halen op een later tijdstip zijn deze regels bepaald door de organisatie:

 • Bij niet opkomen dagen wegens weersomstandigheden van 1 team betekent het dat dit team verliest met 1-0. 3 punten voor het team dat wel is komen opdagen.
  • Uitzondering op bovenstaande is als een team dat wel komt opdagen uit dezelfde plaats komt als dat van de sporthal. Er wordt dan regel 2 gehanteerd.
 • Als beide teams niet komen opdagen wegens weersomstandigheden wordt genoteerd dat deze wedstrijd niet is gespeeld. Nul punten dus voor beide teams.

In alle bijzondere gevallen beslist uitsluitend de toernooicommissie.